KATEGORIZĀCIJA

Kategorijas nepieciešamas ērtākai meklēšanai un satura pārraudzībai lielā datu kopā.

Tika izdalītas vairākas virskategorijas (grupēšanas veidi/virzieni) un pēcāk tās sadalītas apakškategorijās. Tika pieņemts ka vienas virskategorijas ietvaros apakškategorijas nepārklājas, tas ir, ka viena grāmata netiek pieskaitīta vienlaicīgi pie divām vienas virskategorijas apakškategorijām.

Kategorijās tiek attēlotas tikai apakškategorijas, priekšā liekot virskategorijas nosaukuma apzīmējumu.

Kategorijas

1. Mērķauditorija - norāda, kam grāmata domāta un/vai ieteicama. Virskategorijas apakškategorijas neaptver visu kopu, virskategorijas ietvaros kategorijas ir viena otru izslēdzošas.

1.1. Bērnu - paredzēta, ieteicama bērniem (līdz 14 gadu vecumam)
1.2. Jauniešu - paredzēta, ieteicama jauniešiem (līdz 25 gadu vecumam)

2. Autora izcelsme - autora izcelsme dalījumā Latvijas/latviešu - NeLatvijas (citzemju tātad). Virskategorijas apakškategorijas aptver gandrīz visu kopu, virskategorijā nav ietverti tie, kopas elementi par kuriem trūkst informācija par autoru vai tā izcelsmi.

2.1. Latviešu - autors ir latvietis vai no Latvijas (lielāko daļu mūža pavadīja Latvijā)
2.2. Citzemju - autors neiederas kategorijā Latviešu

3. Sarakstīšanas laika intervāls - Virskategorijas apakškategorijas ietver visu kopu, var nebūt ietverti tie elementi par kuriem trūkst informācijas, kurā laika posmā tie radušies, virskategorijas ietvaros kategorijas ir viena otru izslēdzošas. Iespējamās kategorijas - 21.gs.(20xx.g.), 20.gs.(19xx.g.), 19.gs.(18xx.g.), 18.gs.(17xx.g.), 11.-17.gs.(10xx.g.-16xx.g.), 6.-10.gs.(5xx.g.-9xx.g.), Antīkie laiki (5xx.g.p.m.ē.-4xx.g.), Pirmsantīkie laiki (līdz 600.g.p.m.ē.)

4. Lietojamība. Neietver visu kopu, virskategorijas ietvaros kategorijas ir viena otru izslēdzošas.

4.1. Klasika - ilglaicīgi populāri, savu laikmetu, izcelsmes vidi vai žanru ļoti labi raksturojoši darbi
4.2. Dižpārdoklis - populārākie un pārdotākie no jaunākajiem darbiem, ar laiku var kļūt par klasiku

5. Žanrs - žanrs, formāts, izteiksmes veids. Kategorija aptver visu kopu, virskategorijas ietvaros kategorijas ir viena otru izslēdzošas.

5.1. Zinātniski populārzinātniski - zinātniski vai populārzinātniski (zinātni skaidrojoša plašam interesentu lokam) darbi.
5.2. Pasakas teikas mīti - izdomāti stāsti ar sekojošām pazīmēm: folkloras elementi, pasaku žanra elementi (acīmredzami izdomājumi). Var pārklāties ar Stāstiem un romāniem. Ja stāstījumā pārsvarā ir klasiskie folkloras, pasaku elementi, tad pieskaitāms kategorijai Pasakas, teikas, mīti.
5.3. Filozofija reliģija mistika - stāstījumi, proza par "netveramo", iracionālo, filozofisko, mistisko, par racionāli grūti aptveramo vai neaptveramo.No pasakām, teikām un mītiem atšķiras ar to, ka tiek stāstīts apgalvojuma formā kā par reālām lietām. No stāstījumiem un atstāstiem atšķiras ar stāstījuma priekšmetu - mistisko, "netveramo".
5.4. Stāstījumi atstāsti biogrāfijas - stāstījumi par reālām, racionālām lietām
5.5. Praktiskā literatūra - sadzīviski, praktiski, prasmes veicinoši, apmācoši, izskaidrojoši, saimniecībā noderīgi darbi.
5.6. Stāsti un romāni - autoru izdomājumi vai stāstījumi izdomājumu formā
5.7. Mācību - mācību grāmatas, paredzētas izmantošanai mācību iestādēs. Var pārklāties ar kategorijām Praktiskā literatūra vai Zinātniski, populārzinātniski. Ja mācību grāmata ir plašai izmantošanai, tad tā pieders kopai Praktiskā literatūra vai Zinātniski, populārzinātniski, ja tikai specifiskai, tad kategorijā Mācību.
5.8. Dzeja - dzejas formāts
5.9. Lugas - lugu formāts
5.10. Nekategorizēts - viss, kas neiederās nevienā žanra apakškategorijā

6. Zinātne - labi raksturo attiecīgo zinātnes virzienu, ieteicams šā virziena apguvei. Kā zinātnes norādītas gan fundamentālās zinātnes, gan dažas praktiskās nozares, gan arī tādi sociāli virzieni kā Politika un Reliģija. Neietver visu kopu, virskategorijas ietvaros kategorijas ir viena otru izslēdzošas. Iespējamās kategorijas - Psiholoģija, Filozofija, Reliģija, Politika, Vēsture, Fizika, Astronomija, Ķīmija, Dabaszinības, Kultūrzinības, Matemātika,Programmēšana, Elektrotehnika,Būvniecība, Automehānika, Materiālapstrāde, Medicīna

6.1. Reliģija – raksturo nesaprotamas, iracionālas, ar ticību uztveramas lietas, ticību izraisoši, uz ticību apelējoši darbi.
6.2. Politika – raksturo politiskos procesus, cilvēku grupu savstarpējo interešu aizstāvību, sabiedrības pārvaldību, varu un šajos procesos izmantotās metodes
6.3. Medicīna – cilvēka uzbūvi raksturojoša vai ārstniecības metodes aprakstoša literatūra

7. Daiļliteratūra - sīkāks daiļliteratūras dalījums. Neietver visu kopu, ietver tikai dažus daiļliteratūras žanrus, virskategorijas ietvaros kategorijas ir viena otru izslēdzošas. Iespējamās kategorijas - Vēsturiski romāni, Fantastika, Kriminālromāni, Stāsti par dabu, Biogrāfiski

8. Autori – attiecīgo autoru darbi vai darbi, kur tie pieminēti vai kā savādāk, kas attiecas uz tiem. Kategorizēti autori, kuru darbu kopskaits ir 4 un vairāk.

9. Veselība – kategorija bez virskategorijas, ietver darbus par veselību