svētdiena, 2011. gada 20. februāris

Tims Tālers jeb pārdotie smiekli, Džeimss Kriss

Šo notikumu man stāstīja apmēram piecdesmit gadus vecs virs, kas Leipcigā pārraudzīja, tāpat kā es, grāmatas iespiešanu. Galve­nais, ka šis vīrs, kaut arī viņam bija pietiekami daudz gadu, vēl varēja smieties tikpat aizrautīgi un sirsnīgi kā desmit ga­dus vecs zēns. To, kas šis vīrs bija, varu tikai nojaust. Pats stāstītājs un no­tikumu laiks, tāpat kā dažs labs atgadījums šinī grāmatā, nav noskaidroti. (Tomēr ir iespējams konstatēt, ka stāsta galvenie notikumi risinājušies ap 1930. gadu.) Es vēl gribētu pieminēt, ka šo stāstu rakstīju darba pārtrau­kumos uz lielu iespiedlokšņu otras puses. Tāpēc grāmata ieda­līta loksnēs, kas īstenībā nav nekas cits kā nodaļas. Gribu arī pieminēt, ka šī grāmata, kurā rakstīts par smiek­liem, lasītājā neizraisīs daudz smieklu. Turklāt jānorāda arī, ka šis gājiens cauri tumsai apraksta apļus ap gaismu.

Romāns, kas veltīts galvenokārt jaunajiem lasītājiem.

Tims Tālers jeb pārdotie smiekli, Džeimss Kriss
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://uploadingit.com/d/RPK1QDIZDQQTBFBH (FB2 formāts)

2 komentāri: