svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas, Viesturs Reņģe

Šī grāmata ir veidota, gandrīz pilnība balstoties uz manam lekcijām personības psiholoģijā. Es sāku šo kursu veidot jau 1987. gadā filozofijas studentiem Latvijas Universitātē, no 1991. gada pilnveidotā un papildinātā veidā šis kurss tiek lasīts Latvijas Universitātes psiholoģijas specialitātes studentiem un Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem.

Kursā tiek aplūkota daļa no populārākajām 20. gs. personības teorijām. Tās ir psihoanalītiskās un humānistiskās personības teorijas. Šādai izvēlei ir galvenokārt subjektīvs raksturs, jo šīs teorijas sasaucās ar manām praktiskajām interesēm psiholoģijā (personības pētīšanas projektīvie testi, komunikācijas grupu vadīšana). Tas nenozīmē, ka es noliegtu H. Aizenka, R. Ketela, Dž. Kellija u.c. autoru, kuri nav pieminēti šajā grāmatā, pieeju personībai. Bet viena lekciju kursa vai grāmatas iespējas ir ierobežotas. Es neesmu dzirdējis nevienu lekciju kursu vai lasījis grāmatu, kurā būtu aplūkotas visas nozīmīgākās personības teorijas.

Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas, Viesturs Reņģe
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/Perspsihteor.zip

2 komentāri: