ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

Laika zīmes, Oskars Gerts, Artūrs Mauriņš

Grāmatā izklāstīti tautas vērojumi par dzīvās un nedzīvas dabas parādībām meteoroloģisko laika apstākļu paredzēšanai tuvākajam un tālākajam periodam, piemērotāko sēšanas un stādīšanas, kā ari ar lopkopību saistīto darbu termiņu izvēlei. Laikazīmes-(tautas vērojumi) apskatītas modernās zinātnes atziņu gaismā. Tās parādītas kā sava laikmeta kultūras fenomens, kam ir noteikta vērtība ari mūsdienās, Jo laikazīmēs koncentrēta daudzu paaudžu praktiskā pieredze.

Laika zīmes, Oskars Gerts, Artūrs Mauriņš

Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/laikazimes.zip

http://uploadingit.com/d/MRJEMT2AKDTKHIH3 (FB2 formātā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru