ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

Attīstības psiholoģija, Guna Svence

Mācību līdzeklī var iepazīties ar personības attīstības psiholoģiju. Personības psihiskās attīstības īpatnības raksturotas 8 nodaļās.
Tā kā psiholoģijā par personības attīstības pamatu uzskata pirmos piecus bērnības gadus, tad plašāks materiāls par personības psihiskās attīstības īpatnībām dots pirmajās nodaļās. Par pieaugušo attīstības periodu dziļāku priekšstatu sniedz ģimenes psiholoģija, personības psiholoģija, vadības psiholoģija, grupu psiholoģija, vispārīgā psiholoģija un citas psiholoģijas apakšnozares. Attīstības psiholoģija veido priekšstatu par personības attīstības pamatiem.
Tā kā katrā vecumposmā personības attīstībā ir savs īpašs "jaunveidojums" (pēc Ļ. Vigotska), tad katrā nodaļā akcents likts uz kaut ko citu, piemēram, zīdaiņa un agrīnās bērnības vecumposmā galvenokārt tiek apskatīta emocionālā un kognitīvā attīstība, bet pusaudžu vecumā priekšplānā izvirzās ES koncepcija jeb pašvērtējums, identitātes, savas sociālas lomas meklējumi.
Katrā nodaļā ir koncentrēts būtiskākais par konkrētā vecumposmā personības psihiskās attīstības īpatnībām, tāpēc tekstu var uzskatīt par kompaktu personības attīstības teorijas kopsavilkumu. Labākai uztverei pievienotas skaidrojošās vārdnīcas, kurās vēlreiz sīkāk izskaidroti konkrētās nodaļas jēdzieni.

Attīstības psiholoģija, Guna Svence
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/GunaSvenceAttistibaspsihologija.zip

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru