sestdiena, 2010. gada 22. maijs

Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas. Valdis Zāle


Konspektīvā, viegli saprotamā formā attēlotas manipulācijas metodes. Gandrīz nekādas liekvārdības, ļoti augstas kvalitātes konspekts par tēmu ar praktiskā pielietojuma piemēriem. Ļoti labs līdzeklis manipulāciju saprašanai un pretdarbībai.

Fragmenti.
…………...
Būtu vēlams, lai šajā darbā aplūkotās manipulācijas cilvēki nepielietotu tendenciozu, egoistisku motīvu vadīti. Šis darbs tapis galvenokārt tādēļ, lai manipulatori kaunētos ļaunprātīgi izmantot strīda tehnikas dažādos paņēmienus. Lai atceramies, ka strīds, diskusija, dažādas pārrunas domātas patiesības meklēšanai, nevis lai karotu psihiskā līmenī.

Taču jāņem vērā, ka īstenībā viss nenotiek tik vienkārši. Lai diskusija risinātos sekmīgi un sasniegtu pozitīvus rezultātus, nepieciešamas gan zināšanas, gan arī prasme tās lietot. Zināšanas var iegūt, taču ar tām rīkoties var iemācīties tikai praksē.

Šajā darbā sniegtās atziņas un piemēri nav jāuztver kā dog¬mas. Improvizējiet, papildiniet uzzināto! Šeit aprakstītie manipulāciju veidi ir tikai daļa no iespējamiem psihotrikiem. Attapīgs cilvēks vienmēr atradīs jaunus pa-ņēmienus, kā tos izmantot un arī ar tiem cīnīties.

Galvenais priekšnoteikums veiksmīgai diskusijas norisei ir objektivitāte, miers, draudzīga patiesības meklēšana, bet, lai to visu sasniegtu, jāprot dot pretspars nekaunīgiem manipulatoriem. Veiksmi jums visiem sarunās un gudru prātu cīņā ar visiem iespējamiem psihotriku, manipulāciju un blefošanas veidiem!
…………...
Masu informācijas līdzekļi (MIL) ir politiskās un ekonomiskās cīņas galvenais iero¬cis, un, tos lietojot, spēcīgs ir ne tas, kurš godīgs, bet gan tas, kurš prot efektīgi maldināt savu oponentu. Tādēļ blefa paņēmieni vairāk nekā jebkur citur izplatīti tieši MIL, un tieši šeit to ietekme uz sabiedrību ir visefektīvākā.

Lūk, galvenie meistarīgas maldināšanas paņēmieni:

Baumas un «pīles»
Šajā gadījumā informāciju sniedz aplinkus. Tā var būt paredzējumu vai nojautu formā. Visizplatītākais paņē¬miens ir «baumas par baumām». Šādā gadījumā paziņo: «Klīst baumas, ka...». Patiesībā baumu vēl nav, bet pēc šīs informācijas tās noteikti parādīsies.

Materiāla izklāsts speciālā veidā
Tas tiek balstīts uz lasīšanas psiholoģiju un redzes uz¬tveri. Šie paņēmieni ļauj apmelot, nosodīt, radīt nepatiku lasītājos un skatītājos. Šādā gadījumā teksts un materiāls veidots tā, ka tekstā konkrētas apsūdzības nav, bet tikai ra¬dīta negatīva attieksme pret kādu vai kaut ko. Vainīgs iz¬rādīsies lasītājs vai skatītājs, kurš kaut ko nav pareizi sapratis.

Slēptā reklāma
Slēptās reklāmas paņēmienu klāsts ir visai daudz¬veidīgs, spējīgs nemitīgi papildināties un pilnveidoties. Te minēti galvenie:
- Vienpusīgas informācijas izvēle.
- Viesu uzaicināšana MĪL (viesi par uzaicināšanu maksā).
- Lasītāju un skatītāju vēstules.
- Skandāli, kurus pasniedz kā informāciju.
- Žurnālistu un «nejaušu» garāmgājēju «neuzmanīgi» izteicieni.
- Interesantas intervijas.
- Interesanta pārraide vai raksts.
- Paņēmiens — «nejaušības un sagadīšanās».
- Televīzijas ekrānā redzamo cilvēku tērps un aksesu¬āri.
- Citi paņēmieni (pārraidēm izvēlētās dziesmas, citāti, anekdotes utt.).

Vienpusīgas, atlasītas informācijas izvēle
Pat Bībeli iespējams citēt tā, ka tās autoru pēc tam nāktos par ķecerību sadedzināt sārtā. Tekstu izrakšana no konteksta ir viens no iecienītākajiem MIL paņēmieniem. Šajā gadījumā notiek materiāla, informācijas, sižeta vienpusīga apgaismošana.
Tā, piemēram, ne reizes jau novērots, kā noteiktus po¬litiķus iespējams parādīt nepatīkamā gaismā — žāvājoties, ar glāzi rokās, sēdes laikā šķirstot avīzi utt. Gluži tāpat var arī veidot pozitīvu vai negatīvu kāda cilvēka, pilsētas, valsts imidžu. Bet tad jāatceras, ka viens nofilmēts dzērājs tomēr neliecina par dzeršanas līmeni pilsētā vai valstī.

Mākslīgi organizētas vēstules
MIL darbinieki var organizēt savus domubiedrus šādu vēstuļu rakstīšanai vai arī vienkārši izdomāt to autorus. Šādi vēstuļu plūdi it kā atspoguļos «masu viedokli».
Daži žurnālisti tik ļaunprātīgi izmanto citu izteiktus minējumus, ka tie sabiedrības apziņā nostiprinās kā «fakti». Citi atkal paši meistarīgi Šādus minējumus apzi¬nāti izplata tālāk.

Pasūtīto materiālu paņēmiens
Šo paņēmienu parasti realizē ietekmes aģenti vai savi «iebarotie» žurnālisti, lai panāktu šādus rezultātus:
- pastiprinātu politisko un ekonomisko organizāciju, politisko līderu, atsevišķu personu cīņu;
- radītu noteiktu (pozitīvu vai negatīvu) politiķa, biz¬nesmeņa utt. imidžu (sevišķi pirmsvēlēšanu kampaņā);
- virzītu reklāmu.

Noorganizēts skandāls
Daudzi uzskata, ka pati labākā reklāma ir plaši izgais¬mots skandāls (piem., Žirinovska, Zīgerista u.c. taktika). Šāda veida reklāma ir visdārgākā. Mēdz būt šādi galvenie skandāli: politiskie, ekonomiskie, ģimenes skandāli un skandāli starp personām (tos apmaksā viena vai pat abas puses). Skandāla rezultātā ieinteresētā persona iegūst nepiecie¬šamās dividendes. Šajos gadījumos panākumi atkarīgi no veiksmīgas plānošanas.

Socioloģisko pētījumu pasūtīšana
Visai veiksmīgi sabiedrisko domu var organizēt, siste¬mātiski sniedzot MIL safabricētus socioloģiskos pētī¬jumus. Dažādi spēki apmaksā tos pētījumus, kas viņiem izdevīgi. Arī tā saucamās estrādes hītparādes un topus var noorganizēt kādam vai sev par labu, tos pilnība apmaksā¬jot.

«Piespēlētie» materiāli
Presē var nopublicēt materiālus bez autora vai ar izdo¬mātu autoru, it kā darbs būtu «nejauši» nonācis redakcijas rokās. Šim materiālam var būt «uzsprāgušas bumbas» efekts.

MIL «imidžs»
Preses izdevumi vai TV raidījumu var apzināti veidot savu imidžu (piemēram, nodēvēt sevi par neatkarīgiem, bezbailīgiem, tautas utt.). Patiesībā tā visbiežāk ir tikai veikla manipulācija, apzi¬nāta, vienpusīga materiālu atlase, un tur nav ne drosmes, ne tautas balss, ne neatkarības.

Atsauce uz nekompetentiem avotiem
Par to, ka informācijas avoti ir nekompetenti, protams, netiek minēts. Tas pats sakāms par citu parādību, ka veci materiāli tiek uzrādīti kā jauni. To visai bieži nākas redzēt televīzijā, kur vecus kadrus pasniedz kā tikko uzņemtus. Lai atceramies kaut vai materiālus par Latvijas spiegu aizturēšanu Kaļiņingradas ap¬gabalā, kas faktiski bija jau noticis pirms vairākiem gadiem un tāpēc pats fakts vairāk atgādināja «preses pīli» nekā nopietnu informāciju.

Apšaubāma citēšana
Parasti tiek citētas mazpazīstamas avīzes. Cerot izsaukt sabiedrības rezonansi, citē nepazīstamu autoru izteikumus vai atsaucas uz apšaubāmu saietu, konferenču vai kongresu materiāliem. Te vietā atcerēties Interfrontes propa¬gandu, kas spilgti raksturo šo stilu.

«Karstie fakti»
Parasti šādā veidā notiek notikumu vienpusīga atspo¬guļošana, izmantojot kliedzošus, vulgārus vai rupjus īs¬tenības izkropļojumus. Meklējot svaigu informāciju ar mērķi piesaistīt lielāku skaitu lasītāju vai skatītāju, atrod sensacionālus, «karstus» faktus. To priekšlaicīga, nepār¬domāta publicēšana bieži kaitē noziegumu izmeklēšanā.

Melīga informācija un tās atsaukšana
Atsaukums parasti seko pēc ilgāka laika, tādējādi tā efektivitāte mazinās. Bez tam atsaukums tiek publicēts neievērojamās vietās un nelielā apjomā, tā ka lielākai daļai lasītāju tas paliek nepamanīts — to var uzskatīt arī pa¬garām «paslīdējušu informāciju».

Tehniskie blefa paņēmieni, kurus izmanto TV
Visiem zināms, ka televīzijā daudzi dzied «zem fono¬grammas». Tādējādi tiek iegūtas sekojošas priekšrocības: dziedātājs mazāk uztraucas, un līdz ar to izpildījums iegūst augstāku kvalitāti. Brīvi iespējams veikt kustības, netrau¬cējot balss skanējumu. Taču nu jau daudzi zina, ka arī ska¬tītāju reakciju var atskaņot fonogramma, tādējādi ai smiekliem un ovācijām utt. vajadzīgā vietā un laikā var ra¬dīt panākumu iespaidu.
Ja cilvēks runā haotiski, tad ar tehnikas palīdzību vai radīt normālu, loģisku runu. Bet var arī otrādi, kā tas bij ar Jeļcinu Krievijas televīzijā 90.gadu sākumā.
Blefs un maldināšanas fenomens televīzijā ir sevišķs, Lai atceramies Kašpirovska un Čumaka uzstāšanos, kad uz TV «plūda» vēstules ar brīnumainām ziņām par veselības atgūšanu.

Diemžēl bieži televīzijas ļaužu imidžs neatbilst viņu īstajai būtībai. Bieži vien dzīvē viņi nav ne tik gudri un ne tik pieticīgi, kā paši sevi tēlo pārraidēs. Tas ir stereotips. Daudzi no viņiem tagad jau kļuvuši par kungiem un stāv daudz tālāk no tautas nekā savas karjeras sākumā. Gud¬rākie no viņiem spēj savlaicīgi transformēt šo savu imidžu.

Kā jau iepriekš minēts, manipulāciju princips MIL ietver sevī palmēšanu — informācijas pārvaldīšanu (izvēli), pasēšanu — lasītāju (skatītāju, klausītāju) maldināšanu un viņu sagatavošanu melīgas informācijas uzņemšanai ar pusblefa paņēmienu, kā arī šantažēšanu ar faktu jaukšanu un viltošanu.
…………...
Valdis Zāle, Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas., 1997, pilna elektroniskā versija lasāma un lejupielādējama bez maksas internetā:
http://host-a.net/gramataselektroniski/psihotriki.rtf
http://www.filefactory.com/file/b1cf225/n/psihotriki_rtf

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru