svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Relativitātes teorija visiem, Martins Gardners

Par relativitātes teoriju uzrakstīts jau tik daudz po­pulāru grāmatu, ka lasītājs var jautāt: «Kāpēc vēl viena?» Un tomēr man liekas, ka vēl viena ir vaja­dzīga. Lūk, kāpēc …
1. Labākie ievadi elementārā relativitātes teorijā uz­rakstīti jau pirms daudziem gadiem un ir novecojuši. Protams, ka pa šo laiku relativitātes teorijā būtiski ne­kas nav izmainījies, un tomēr — ir nākuši klāt jauni eksperimentāli dati, dažām problēmām radusies jauna pieeja, radušies jauni kosmoloģiskie modeļi. Mūsu dienu grāmatā par relativitātes teoriju tam visam ir jāatspoguļojas.
2. Bez tam man bija ļoti liels kārdinājums mēģināt vēlreiz, pie tam pēc iespējas vienkāršāk, noskaidrot sarežģītos un svarīgos jautājumus.
3. Un treškārt… Neviena no relativitātes teorijas grāmatām nav ilustrēta tik lietpratīgi. Lieliskā Anto­nija Ravielli meistarība šo grāmatu izdala starp visām pārējām.

Relativitātes teorija visiem, Martins Gardners
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/relativitatesteorijavisiem_.zip

http://uploadingit.com/d/WIQZ3T2QDEUDHPKC (FB2 formātā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru