svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Psiholoģija. Personības psiholoģija, Viesturs Reņģe

Šī grāmata ir lekciju kurss, kurš tika nolasīts skolotajiem 1999. gada vasarā Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības organizētajās mācībās. Tas ir papildināts ar dažu manu iepriekš publicēto darbu fragmentiem. Kursa veidošana sākās jau sen, gandrīz pirms divdesmit gadiem. Lasot lekcijas pieaugušo auditorijās, pamazām nonācu pie secinājuma, ka ir lietderīgi sākt ar pazīstamākām tēmām, piemēram, temperamentu. Lai gan mūsdienu psiholoģijas mācību grāmatās šis jēdziens vairs tikpat kā neparādās, tā aplūkošana ļauj pieskarties virknei svarīgu psiholoģijas jautājumu. Kuras psiholoģiskās īpašības ir bioloģiski nosacītas, tātad relatīvi nemainīgas, kuras – iegūtas, tātad mainīgas? Cik lielā mērā cilvēka darbību nosaka viņa raksturs, nodomi, intereses, un cik lielā mērā tā ir atkarīga no citiem cilvēkiem, situācijas kopumā? Cilvēki ir ļoti atšķirīgi, šīs atšķirības izpaužas viņu uzvedībā, iespaido citu cilvēku un situāciju uztveri. Vai ir iespējama cilvēku klasifikācija pēc viņu psiholoģiskajām atšķirībām? Kā cilvēka uzvedība ļauj mums spriest par viņa psiholoģiskajām īpatnībām? Teiktais attiecas arī uz nodaļām par raksturu, šķiet, ka arī šo jēdzienu šodien lieto vairs tikai pedagoģijā, psihoanalīzē un psihiatrijā. Šo apsvērumu dēļ šīs tēmas ir iekļautas darbā par personības psiholoģiju.

Darbā ar cilvēkiem ļoti svarīga ir individuālā pieeja. Ceru, ka grāmatā aplūkotās tipoloģijas ļaus veiksmīgāk izmantot šo principu konkrētās dzīves situācijās. Reizēm ir svarīgi apzināties, ka mēs nevaram cilvēku mainīt (vai vienmēr tas ir nepieciešams?), bet cilvēks ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir, un attiecīgi pret viņu jāizturas. Šī iemesla dēļ grāmatā vairāk ir akcentēta sevis un citu cilvēku izpratne, nevis iespējamā iedarbība uz citiem cilvēkiem.

Psiholoģija. Personības psiholoģija, Viesturs Reņģe
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/Personibaspsihologija.zip

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru