svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Pedagoģiskā prakse no garazinātniskās cilvēka izziņas viedokļa, Rudolfs Šteiners

Antroposofiski orientētās garazinātnes pamatu veido Rudolfa Šteinera (1861-1925) uzrakstītie un publicētie darbi. Līdztekus tam viņš no 1900. līdz 1924.gadam ir nolasījis daudzas lekcijas un kursus, gan publiskus, gan Teozofiskās, vēlāk Antroposofiskās biedrības biedriem. Viņš pats sākotnēji gribēja, lai viņa pilnīgi brīvi noturētās lekcijas netiktu pierakstītas, jo bija domātas kā “mutiski, nevis iespiešanai paredzēti ziņojumi”. Bet kad pieaugoši radās un tika izplatīti nepilnīgi un kļūdaini klausītāju pieraksti, viņš jutās spiests pierakstīšanu noregulēt. Šo uzdevumu viņš uzticēja Marijai Šteinerei-fon Sīvers. Viņas pienākums bija noteikt stenografētājus, pierakstu pārvaldīšana un izdošanai nepieciešamā tekstu caurlūkošana. Tā kā Rudolfs Šteiners laika trūkuma dēļ tikai ļoti nedaudzos gadījumos varēja pats koriģēt pierakstus, tad attiecībā pret visām viņa lekciju publikācijām ir jātiek ņemtai vērā atrunai: “Ir jātiek pieņemtam, ka manis necaurskatītajos pierakstos var būt kļūdainas vietas.”

Pēc Marijas Šteineres nāves (1867-1948), atbilstoši viņas vadlīnijām, tika uzsākta Rudolfa Šteinera darbu kopotā izdevuma gatavošana. Šis sējums ir daļa no šī kopotā izdevuma.

Pedagoģiskā prakse no garazinātniskās cilvēka izziņas viedokļa, Rudolfs Šteiners
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://quickr.me/Dizqcqt

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru