svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Mazā filozofija Berenīkei, Rolands Simons-Šefers

Šajā apskatā, pārejot no sistemātiskām idejām uz vēsturisku attīstību, esmu centies parādīt, ka filosofija ir viens veselums. Tā ir joma, kur var izvirzīt jautājumu, kas pārspēj visu speciālo zinātņu specifiskos jautājumus, – jautājumu par pasaules jēgu. Vienkāršā atbilde, kas tiek sniegta šajā apskatā, ir šāda: jautājums par jēgu ir cilvēka jautājums, vienīgi mēs to varam izvirzīt un uz to atbildēt, ja savā rīcībā īstenojam to, ko uzskatām par jēgpilnu.

Ja man ir laimējies radīt lasītājā iespaidu, ka filosofija ir visintere­santākā zinātne, jo tā ir visaptveroša, radoša un ļoti nozīmīga, un modināt lēmumu izlasīt kādu no minēto filosofu darbiem, tad šīs grāmatas mērķis ir sasniegts.

Mazā filozofija Berenīkei, Rolands Simons-Šefers
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/MazafilosofijaBerenikei.zip

http://uploadingit.com/d/QS5ZNYSFUMOZLVGU (FB2 formātā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru