ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

No tumsības uz gaismu, Žans Plijā

Uzdrīkstieties aizlūgt par atbrīvošanu
Šī darba pamata ir Dieva Vārds. Tas tiek piedāvāts kā lielisks līdzeklis Jēzus Kristus, grēka un ļaunuma spēku uzvarētāja, Labās Vēsts sludināšanai. Izmantojot spēcīgus pamudinājumus, kā arī dzīvas un aizraujošas liecības, autors pauž viņam raksturīgo evaņģelizētāja degsmi?
Kā doktrinālas, katehētiskas un teoloģiskas mācības rokasgrāmata šis darbs izskaidro atsevišķus elkdievības, galveno un morālo grēku aspektus, kuri mūs var pakļaut dēmoniskās atkarības briesmām. Mēs tajā atrodam ne vien pamācību par tādiem neauglīgiem tumsības darbiem kā okultisms, spiritisms, ezotērika, ar Jauno Laikmetu saistītā jaunās reliģijas, bet arī par rīcību, kas var izraisīt posto¬šas sekas mūsu dzīvē: abortiem, seksuālajām novirzēm, sātaniskiem līgumiem. Šajā darbā nopietni aplūkoti parastie žēlastības līdzekļi (izņemot eksorcismu), kas ved pie atbrīvošanas lūgšanas - piemēram, Izlīguma sakraments un Euha¬ristija, jo īpaši to spēja dziedināt ciltskoku.
Taču darba vēriens pārsniedz vienkārši garīgās cīņas tēmu un skar garīgo padomdošanu, kas izmisumā nonākušām personām palīdz saņemt iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu. Katrā ziņā gan lajiem, gan priesteriem, kuri iesaistījušies šādā kalpošanā, noderēs praktiskie ieteikumi, kā vadīt lūgšanas harizmātiskā gaisotnē.
Kaut Svētais Gars izmantotu šo grāmatu, "lai nestu Labo Vēsti nabagiem, pa¬sludinātu gūstekņiem atbrīvošanu, aklajiem atdotu acugaismu un apspiestos atlaistu brīvībā" (sal. Lk 4,18).

No tumsības uz gaismu, Žans Plijā
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/notumsasuzgaismu.zip

http://uploadingit.com/d/I2BUDOEPG5GGH8L3 (FB2 formātā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru