ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

Mana ģimene un citi zvēri, Džeralds Darels

«Mana ģimene un citi zvēri» ir viens no agrīnajiem šī ievērojamā angļu zoologa un rakstnieka animālista darbiem. Tajā stāstīts par au¬tora bērnību, par vairākiem Grieķijā, Korfu salā, pavadītiem gadiem, kad zēnā mostas mīlestība pret dabu, pret visu dzīvo radību, redzams, kā no viņa pamazām veidojas nopietns dabas pētnieks, zinātnieks zoo¬logs. Taču grāmata nav vienkāršs autobiogrāfisks vēstījums. Ļoti liela ir tās izzinošā vērtība. Autors atklāj lasītājam savdabīgu pasauli, kas pavirša vērotāja acīm paslīd garām nepamanīta, un pastāsta par to daudz interesanta.
Grāmata uzrakstīta saistoši, ar Džeraldam Darelam raksturīgo brīnišķīgo humoru, un to ar aizrautību lasīs ne tikvien bioloģijas zinātņu speciālisti, bet ikviens dabas draugs.

Mana ģimene un citi zvēri, Džeralds Darels
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/managimenecitizveri.zip

http://uploadingit.com/d/2PCYOBS9KYDJMWLB (FB2 formātā)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru