ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

Cilvēks runā ar cilvēku, Silva Omārova

Grāmatā aplūkotas svarīgākās saskarsmes psiholoģijas problēmas, galvenie jēdzieni un teorētiskās pieejas. Sniegtas praktiskas rekomendācijas personīgās un lietišķās saskarsmes kultūras uzlabošanai. Daži populāri psiholoģiski testi paredzēti lasītāju pašizziņai.
Grāmata domāta plašam lasītāju lokam, visiem, kas interesējas par sociālo psiholoģiju.

Cilvēks runā ar cilvēku, Silva Omārova
Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas internetā:

http://host-a.net/gramataselektroniski/SilvaOmarovaCilveeksRunaaArCilveeku.zip

3 komentāri: